Orkesterets bestyrelse

På orkesterets årlige generalforsamling vælges medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsens opgaver er den daglige tilrettelæggelse af prøver og koncerter, økonomi, anskaffelse af noder, PR m.m.

Bestyrelsen består aktuelt af:

Formand   Niels Brandrup, Cello  [nielsbrandrup@gmail.com]
Kasserer  Ulrike Jensen, Violin
Merete Sarroe, Obo
Beth Heiberg, Cello
Jørgen Hallstein, Obo